courses

Kursit Python

Python
Kohëzgjatja e kursit

4 muaj

Nivelifillestare
Autori i kursitIsaac
Data e fillimit

së shpejti ‘Regjistrimi i hapur’

No text

së shpejti ‘Regjistrimi i hapur’

Përshkrimi i kursit

Python is an interpreted programming language. The program is written in text form, which means that you can immediately run it and see the result. We will teach you the basics of programming and explain how to use frameworks. You will work with standard and popular extended libraries, the main algorithms, and data structures. You will learn the basics of working with networking and the web, as well as OOP programming concepts. You’re also going to get acquainted with the systems development life cycle and understand how to use pip, virtualenv, and git.

 

After completing the course, you’ll be able to write simple apps and programs in Python by either designing from scratch or extending an existing codebase. You will be able to test, refactor, and optimize the code. Python is like a medical university — we give you the basic schooling, and you get to choose the internship training to continue with.

Njohuritë paraprake

- General understanding of what makes a computer: hardware (СPU, RAM), OS, file system

- General idea about Python

- Having a laptop

- Having Python installed, as well as IDE or another editor

student

Why Python?

 • This language has been used by Google, Facebook, Yahoo, NASA, Red Hat, IBM, Instagram, Dropbox, Pinterest, Quora
 • A developer's time is money – Python saves you time when coding
 • With Python, it’s possible to quickly create a game or an app prototype and understand if the program works right away
 • Getting started with Python will unlock Machine Learning, Data Science, Big Data, Back End, DevOps, and system administration as further options
 • Python is easy to learn since the syntax resembles regular English, all while the language can be used for complex programs and solutions.
scholarship

Programi i kursit

Për më shumë detaje na shënoni emailin tuaj

 • Python Basics

  30 h • 11 temat
  • First steps
  • Variables and simple data types
  • Booleans and control structures with while iteration
  • Input and blitz introduction to imports
  • List, tuples, and sets
  • Dictionaries, for loops, comprehensions (lists/dicts and other collections)
  • Functions
  • Modules and standard library
  • Exceptions
  • Files I/0 and Context Managers, JSON
  • Retrospection
 • Advanced Python with OOP

  30 h • 10 temat
  • Functions as first-class objects
  • Decorators
  • Classes, scope, and namespaces
  • Inheritance
  • Polymorphism, Encapsulation and dunder methods in python
  • Property decorators and class decorators
  • Iterators and Generators
  • Basics of testing
  • Context managers extended
  • Retrospection. Узагальнення вивченого
 • Classic computer science, algorithms and data structures

  14 h • 6 temat
  • Big O notation and python built-in data structures
  • Recursion
  • Data structures (Stack, Queue, Deque)
  • Data structures (Lists)
  • Searching algorithms and hashing
  • Graphs and graph algorithms
 • Module 4. Databases

  4 h • 2 temat
  • SQL basics pt. 1
  • SQL basics pt. 2
 • Module 5. Concurrent programming

  16 h • 6 temat
  • Basics of networking programming
  • Introduction to HTTP, making HTTP requests
  • Threads
  • Multiprocessing
  • Asyncio
  • Practice: Creating a chat
 • Module 6. Web frameworks, ORM and Final project

  40 h • 15 temat
  • Django. First steps
  • HTML, CSS, and template language basics
  • Django ORM and working with databases
  • Django views. Working with queries using Django
  • Unit testing for an application
  • Advanced functionality: HTML, CSS, and Django Templates
  • Authentication, authorization, and admin page in Django
  • Async with Django
  • Facebook API (Clear)
  • Working on the final project. Part 1
  • Working on the final project. Part 2
  • Working on the final project. Part 3
  • Working on the final project. Part 4
  • Project presentation
  • Working on the final project. Part 5

Merrni përshkrimin e plotë të kursit

Procesi i regjistrimit

Hyni në test

Regjistrohuni në LMS dhe hyni në test i cili na ndihmon të vlerësojmë njohuritë tuaja.

Intervista

Sapo të marrim rezultatet e testit tuaj, ne do t'ju thërrasim. Të shohim nëse përshtatemi.

Regjistrohu

Filloni mësimin në grupin tjetër të disponueshëm. Destinacioni i karrierës suaj të ardhshme nuk ka qenë kurrë më afër.

Hyni në test

Do të përfitoni shkathtësi të reja dhe të gjeni një punë të re. E jashtëzakonshpe apo jo! Le të fillojmë me aplikimin.

Përmbajtja e kursit

Total hours

Çmimi i kursit

Një hap i vogël drejt karrierës së madhe në IT

 • 48 sesione të udhëhequra nga trajneri/ja
 • 3 mësime në javë
 • Qasje në materialet e kursit
 • Mësime në anglisht
 • Udhëzime për karrierë

Paguaj paraprakisht

690

total

Aftësi të reja dhe një karrierë të mahnitshme të pret në IT!

A keni ende pyetje?

A keni pyetje?

Ju lutem na kontakoni në 048 248 788

impact

Ndikimi ynë

No text

të diplomuar në kurset tona

No text

orë mësimi në IT

No text

të diplomuarve janë femra

No text

trajnerë

No text

shkolla në 3 shtete

No text

kompani të IT-së kanë punësuar studentët tanë

No text

persona punojnë me Beetroot Academy në mbarë botën

Procesi i regjistrimit

Hyni në test

Regjistrohuni në LMS dhe hyni në test i cili na ndihmon të vlerësojmë njohuritë tuaja.

Intervista

Sapo të marrim rezultatet e testit tuaj, ne do t'ju thërrasim. Të shohim nëse përshtatemi.

Regjistrohu

Filloni mësimin në grupin tjetër të disponueshëm. Destinacioni i karrierës suaj të ardhshme nuk ka qenë kurrë më afër.

Fillo

Hyni në test

Le të shohim nivelin tuaj fillestar

Na kontaktoni

048 248 788

xk@beetroot.academy

forms